این نشریه در تحلیل خود با اشاره به مقاومت اقتصاد ایران در سال های گذشته در برابر تحریم های آمریکا خاطر نشان می کند که ایران همزمان با این تحریم ها در حال مبارزه ای جدی با ویروس کرونا است و تمام توان خود را برای برون رفت از فشارهای اقتصادی بکار گرفته است و اجازه نمی دهد که اقتصاد این کشور با تحریم و کرونا فلج شود.

این رسانه ژاپنی می نویسد: تولیدات ایرانی هر روز وسعت بیشتری پیدا می کند و بسیاری از کسانی که حتی از دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند بتدریج به طراحی و نوآوری روی آورده اند و ارزش این کار را بیشتر از قبل درک می کنند و امروز طیف گسترده ای از تولیدات ایرانی در زمینه ها و با طرح های مختلف وارد بازار شده است.

این روزنامه نوشته است: "ساخت ایران" به عنوان بارقه ای از امید تلاشی مهم از سوی ایران برای این است که خود را ضمن خلاصی از تحریم ها، از اتکای به درامدهای نفتی، آن هم در زمانی که ارزش این فراورده بشدت سقوط کرده است، رها کند.  

این گزارش نام های بسیاری از تولیدات ایران را برشمرده و آورده است که بنیانگذاران این طرح ها و تولیدات خود می گویند که چنین کاری بسیار موثر است و بسیاری از کسانی هم که روزی با چنین تحرکاتی همراه نبودند، هر روز علاقه بیشتری نشان می دهند و امید بسیاری پیدا شده است که با تولید داخلی فشارها کاهش یابد.

بنیانگذاران این طرح ها پایین بودن هزینه نیروی کار و بالا بودن توان رقابتی این تولیدات ایرانی با اقلام خارجی و همچنین مقرون به صرفه بودن قیمت ها را از حاشیه های امن تولید و ساخت ایران دانسته و معتقدند که با کمترین هزینه ها در مقایسه با بسیاری از کشورها می توانند در ایران و در زمینه های مختلف تولیدی و صنعتی فعال باشند.

این گزارش حاکی است که ایران سال هاست به مقاومت خود افتخار می کند.  رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای سعی کرده است همواره در اظهارات و سخنرانی های خود بر این موضوع و تولید داخلی و دکترین "اقتصاد مقاومتی" تاکید کند و همواره حافظ چنین سیاستی بوده است.

این نشریه ژاپنی تاکید می کند که وقتی ترامپ تحریم ها را به دنبال خروج از برجام از سرگرفت، مشکلات فراوانی بخش تولید را در ایران در برگرفت و تغییرات فراوانی در شرایط بازار بوجود آمد و طبیعتا مشکلات اقتصادی افزایش یافت، اما امروز با گذشت دو سال از آن زمان هر روز بر شمار تولیدات و مارک های ایرانی در بازار افزوده می شود و خریدهای مردم از ساخت ایران هم افزایش یافته است و مشتریان اقبال بیشتری به خرید جنس ایرانی نشان می دهند.  

این گزارش تصریح می کند که ایران می کوشد تا بخش خصوصی را گسترش دهد و تولیداتش را به بازارهای همجوار و دور دست تر صادر کند. البته مشکلات کم نیست و ویروس کرونا نیز چالش های دولت را بیشتر کرده است اما شرکت های ایرانی بتدریج کارکردهای تولیدی خود را بهینه سازی کرده اند و تعداد بیشتری از مردم در حال باز کردن مشاغل کوچک و فروش تولیداتشان هستند.  

ژاپن تایمز نوشت که ایران برای اینکه شرایط خود را در عرصه تولید بهتر کند باید به این توان برسد که همه اجزای اقلام ساخت خود را در داخل تولید کند زیرا به این شکل می تواند هزینه هایش را کاهش داده و اتکای کمتری به واردات برای تولید کالا داشته باشد.